جنرال

تعداد بازدید:۱۲۴۹
جنرال

بخش جنرال بیمارستان امام رضا (ع) داری 2 تخت ICU، 2 تخت CCU  و 6 تخت بستری داخلی  و جراحی  می‏باشد که در طول ساعت مختلف شبانه روز آماده پذیرش کلیه بیمارانی که به مراقبت ویژه نیاز داشته باشند (بجز اطفال) می‏باشد.

وظایف: 

 ارائه مراقبت های ویژه تنفسی

ارائه مراقبت های ویژه قلبی

ارائه مراقبت های ویژه داخلی جراحی ( در بحران های گوارش و غدد، ارتوپدی،مغز و اعصاب، سرطان و.. 

ارائه مراقبت های ویژه مغز و اعصاب در حوادث عروق مغزی

ارائه مراقبت های ویژه جراحی مغزو اعصاب و ستون فقرات

ارائه مراقبت های ویژه در مصدومیت ها 

ارائه مراقبت های ویژه در مسمومیت های دارویی و شیمیایی

ارائه مراقبت های ویژه پس از جراحی بیماران پر خطر

ارائه مراقبت های ویژه در نارسایی چند ارگان حیاتی

انجام درمانهای جایگزین عملکرد کلیوی چون همودیالیز و CRRT

آموزش بیمارو بستگان وی درباره نحوه مراقبت در منزل